Şarköy Meslek Yüksekokulu
2022-10-13

2022-2024 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi Açıklandı 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Şarköy Meslek Yüksekokulu

2022-2024 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

 

Seçim takviminin duyurulması

13.10.2022

Adaylık başvuruları

14.10.2022-19.10.2022

Adayların İlanı

21.10.2022

Adayların seçim kampanyaları

24.10.2022-25.10.2022

Program temsilcisi seçimi

Birinci tur

26.10.2022 - 10.30

Şarköy MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi

26.10.2022 - 13.30

 

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

 b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

 c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

 ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

 d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

 e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

 f) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

Başvuruda Bulunmak İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler

1 – Fotoğraf (1 Adet)

2 – Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3 – Öğrenci Belgesi

4 – Transkript (Disiplin Cezası almadığını gösterir)

Başvuru Dilekçesi (Öğrenci İşlerinden de Alınabilir. Doldurduktan sonra Öğrenci İşlerine Teslim Edilecektir.)

 

Öğrenci Konseyi Seçim Esasları

 - Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir

- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yen bir temsilci seçilir.

-Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

- Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yen bir temsilci seçilir.

- Öğrenci konsey başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

 

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.

Aday Başvuru Dilekçesi için tıklayınız...