Misyon

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda hür ve bilimsel düşünce gücüne , geniş bir dünya görüşüne sahip , insan haklarına saygılı , beden , zihin , ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş , ilgi ve yetenekleri yönünde ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarında cevap verecek aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak , bilgi , beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir.

Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla ekonomik , sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlara uygulayarak çağdaş uygarlığın üretken , yaratıcı ve seçkin ve de ortağı haline gelmesini sağlamaktır.
Öğrencilerimizi geliştirilen öğretim olanaklarıyla en iyi olarak yetiştirmek, ilgili sektörün kalifiye insan gücü ihtiyacına katkıda bulunmak.


Vizyon

Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı hizmet ve üretim sektörü ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.