YETERLİLİKLER
Gıda İşlemeMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme2-Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme3-Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak. Bireylerin sportif olarak gelişimini sağlamak spor sevgisini aşılamak4-Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme5-Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme6-Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi. 7-Muhasebe alanındaki temel ilkelerini kavrayabilme8-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme9-İşletmelerde yönetici yardımcılığı orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi. 10-İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme11-Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme12-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak13-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme. Otel, Lokanta ve İkram HizmetleriSeyahat-Turizm ve Eğlence HizmetleriŞarap Üretim Teknolojisi1-Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek2-Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek3-Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek4-Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme5-Şaraplık üzümlerde kalite kriterleri ve üzüm hasadına karar verilirken yapılması gereken kimyasal ve duyusal analizler hakkında bilgi sahibi olma 6-Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek7-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek8-Öğrencilerin estetik duygularının arttırılması. İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak, bireylerin sportif olarak gelişimini sağlamak spor sevgisini aşılamak. 9-Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek10-Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak11-Kaliteli yerli ve yabancı şaraplık üzüm çeşitlerinin genel özellikleri ve klonları ile bağcılıkta kullanılan anaçlar hakkında bilgi sahibi olma. Anaç ve çeşitlerin seçiminde yetkinlik sahibi olma12-Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma13-Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek14-Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma15-Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak16-Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmakTurizm ve Otel İşletmeciliği1-Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak.2-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek3-Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek.4-Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak.5-Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak.6-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak7-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak.8-Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak. Bireylerin sportif olarak gelişimini sağlamak spor sevgisini aşılamak 9-Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak.10-Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak.11-Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak.12-Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak.13-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak.Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.2-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek3-Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.4-Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek.5-Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak.6-Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.7-Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak. Bireylerin sportif olarak gelişimini sağlamak spor sevgisini aşılamak8-Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak.9-Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.10-İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.11-Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.12-Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.13-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 14-Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.15-Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.16-Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.17-Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ