Duyurular Arşiv
Derslerİn Uzaktan EĞİtİm Yoluyla Verİlmesİ 2020-03-27

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


Covid-19 ŞarkÖy Meslek YÜksekokulu Uygulama Polİtİkasi 2020-03-18

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


ÖĞrencİlerİmİzİn Dİkkatİne!!! 2020-03-18

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


14 Kural 2020-03-16

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...