STRATEJİK PLAN

Kısa Süreli Stratejik Plan:

 • Tam donanımlı sınıf, araştırma ve uygulama laboratuvarı, uygulama arazisi, otel odası, mutfak ve restaurant, bilgisayar sınıfı gibi uygulama alanlarının gerekli donanım ihtiyacının karşılanması
 • Öğretim elemanlarının Yüksek Lisans ve Doktora alanlarında akademik kariyer yapmalarının teşvik edilmesi
 • Üniversite - sanayi işbirliğine ışık tutacak araştırma konularının gündemde tutulması ve projelendirilmesi, bu konuda öğretim elemanlarının teşvik edilmesi
 • Öğretim elemanlarının yapmış olduğu tez, proje ve araştırma sonuçlarının makale ve yayın olarak değerlendirilmesi
 • Öğretim elemanlarının kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans gibi yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımlarının sağlanması
 • Yüksekokul öğrencilerimiz için üniversite içi ve dışı burs imkânlarının araştırılması
 • Yüksekokulumuzda mevcut derslerin içeriklerinin güncellenmesi veya gerekli görüldüğü durumda yeni derslerin açılması
 • Mezunlarımızın gerek birbirleri ve gerekse Yüksekokul yönetimi ve öğretim elemanları ile iletişimi sürdürme konusunda Mezun Bilgi Sistemini aktif kılma konusunda gerekli çalışmalar yapma 
 • Yüksekokul bünyesinde düzenlecek konferans, konser, söyleşi ve tiyatro gibi etkinliklerle ilçemiz ve ilimizin sosyo-kültürel yapısına katkı sunma
 • Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilere yönelik çeşitli konularda Kariyer Günleri gibi etkinlikler düzenleme

 

Uzun Süreli Stratejik Plan:

 • Çağdaş eğitim, öğretim ve bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak.
 • Sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaşmak.
 • Üniversitemiz ve bölgemiz sanayi, iktisadi ve turizm kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek.
 • Ulusal ve uluslararası bilime katkıda bulunmak.
 • Ulusal ve uluslararası Yüksekokul ve bilimsel kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek.
 • Yurt dışındaki Yüksekokullarla öğretim elemanı değişimi ile beraber önlisans öğrencileri değişimi yapabilen bir Yüksekokul haline gelmek.
 • Mezunlarımızın iş sahibi olmalarına imkân sağlamak ve iş durumlarını takip etmek.
 • Disiplinler arası, popüler ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni programlar açmak.
 • Ortak kullanılabilecek laboratuvar, uygulama atölyesi ve benzeri pratik öğrenim alanlarının yapılmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
 • Mevcut bölümlerdeki öğretim üyesi sayısını artırmak.