Şarköy Meslek Yüksekokulu

 

 

TARİHÇE

 

Şarköy Meslek Yüksekokulu; Trakya Üniversitesi'nin 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde resmi olarak kurulmasından sonra, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca Teknik Programlar ve Sosyal Programlar alanlarında ön lisans düzeyinde eğitim vermek amacıyla Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır.

 

Şarköy Meslek Yüksekokulu; 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında Fermantasyon Teknolojisi ve Turizm Otelcilik programlarıyla başladığı faaliyetlerini, daha sonra Muhasebe, Gıda İşleme, Seracılık ve Ağırlama Hizmetleri programlarıyla sürdürmüştür.

 

1999-2000 eğitim-öğretim döneminde ikinci öğretimleri faaliyete geçmiş, ancak söz konusu programların ikinci öğretimleri 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibari ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunca alınan karar doğrultusunda kapatılmıştır.

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 5467 sayılı kanun ile 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu”na eklenen ek madde 62 gereği kurulmuştur. Bu kanunla, daha önce Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilen Şarköy Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir.

 

Günümüzde Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Şarap Üretim Teknolojisi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları olmak üzere yörenin ekonomisini doğrudan ilgilendiren başlıca dört alanda her yıl artan bir ivme ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Şarköy ilçesi Hüseyin Avni Başer Caddesi Buket Sokak adresindeki Şarköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait binada hizmete başlayan Şarköy Meslek Yüksekokulu 1993 yılından itibaren Şarköy Meslek Yüksekokuluna tahsis edilen aynı adresteki binada hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Şarköy Meslek Yüksekokulu, gelecek yıllar için hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bünyesinde bulunan 4 programda görev yapan toplam 10 Öğretim Görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

*Şarköy Meslek Yüksekokulu 2017 yılı sonu itibarıyla, alanında ülkemizin uzman ara eleman ihtiyacını karşılamak adına ülkemize 1403’ü erkek ve 1314’ ü bayan olmak üzere toplam 2717 ön lisans mezunu kazandırmıştır.

 

Şarköy Meslek Yüksekokulu Ön lisans seviyesinde 2 yıllık eğitim vermekte olup, temel amacı mesleki alanda nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli uzman personel yetiştirmek de yüksekokulun diğer amaçları arasındadır.

 

Ayrıca kurumumuzun, alanında yaptığı bilimsel araştırmalar ile yürüttüğü projelerle mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili olarak istihdam edilirken, sanayi ve hizmet sektöründe de çalışma olanağı bulmaktadır.