2014-05-13

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında SeminerYüksekokulumuz konferans salonunda Şarköy sosyal güvenlik  merkezi müdürü sayın ishak MARANGOZ tarafından 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre , işe giriş , izin , sigorta , genel sağlık sigortası, iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında öğrencilerimize seminer verildi.Seminer sonunda öğrencilerimizin konuyla ilgili sorularına cevaplar verildi