Şarköy Meslek Yüksekokulu

 

 

DEĞER VE İLKELERİMİZ

• Öğretim elemanı, idari personel, öğrenci ve diğer çalışanların memnuniyetini sağlamak için gayret eder ve gerekli önlemleri alır.

• Ülke çapında kaliteyi esas alarak, bilimsel yöntemlerle sorunları çözmeyi görev sayar.

• Çevre hassasiyetleri ve sorunlarına en yüksek düzeyde duyarlılık gösterir.

• Her zaman bilimsel düşüncenin üstünlüğünü savunur.

• Katılımcılık ve özellikle paylaşımcılığı ön planda tutar.

• Yönetimde şeffaflık ilkesini benimser ve önemser.

• Adalet ve özgürlüklerin kullanılmasından yanadır.

• Liyakat ilkesine önem verir.

• Eğitimde sadece kuramlara değil uygulamaya da önem verir.

• Kaynakları optimum etkinlikte kullanır.

• Daima ilerleme ve yeniliği teşvik eder.