2018-07-13

2014 ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı !!!Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 16/6 maddesine göre Üniversitemize 2014 yılı ve öncesinde kayıt yaptıran, azami öğrenim sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin, devam almış olmak koşuluyla, başarısız oldukları tüm dersler için 2 (iki) ek sınav hakkı bulunmaktadır. (Devamsızlıktan kalınan veya öğrenim süresi içinde hiç alınmamış olan dersler için ek sınav hakkı bulunmamaktadır.)

Yapılacak ek sınavlar sonunda başarısız olduğu, devam alamadığı veya hiç almadığı derslerin toplamı 6 (altı) ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilecektir.

Aşağıda belirtilen tarih aralığında yapılacak ek sınavlara girebilmek için 17.08.2018tarihine kadar aşağıda yer alan dilekçe örneği ile Okulumuza başvurulması gerekmektedir.

Ek sınavlara girme hakkına sahip öğrenciler ve ilgili derslerin listesi ile ayrıntılı sınav programı, 29 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde ilan edilecektir.

 

1. Ek sınavlar 3-14 Eylül 2018

2. Ek sınavlar 24-28 Eylül 2018

Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız...