2009-01-28

Şarköy İlçesinde Kırsal Turizmin Uygulanabirliğine Yönelik Bilgilendirme ve Hızlı Kırsal DeğerlendirmeToplantısı 

Tubitak tarafından desteklenen “Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Arazi Kullanım Planlaması” başlıklı proje kapsamında 21.Ocak. 2010 tarihinde Yüksekokulumuz Konferans Salonunda Üniversitemizin Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Aslı KORKUT, Yard. Doç. Dr. Tuğba KİPER ve Yard. Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ ile Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ tarafından bir toplantı düzenlenmiştir. . Açılış konuşmalarında Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. Elman BAHAR, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Aslı KORKUT ve Şarköy Kaymakamı Sayın Nuri Ziya TÜRKDOĞAN’ın ilçede kırsal turizmin olabilirliğine ilişkin olarak verdikleri bilgilerden sonra Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Sayın Yard. Doç. Dr. Tuğba KİPER projeye ilişkin olarak bir sunum  yapmıştır. Toplantı bitiminde kokteyl verilmiştir.

Toplantıda yerel halk, idareci ve plancı birlikteliğinin sağlanarak İlçede bir kırsal turizm planlamasının gerçekleştirilebilmesi için farkındalığın oluşturulması, kırsal kalkınmaya yönelik sorunların, beklentilerin ve çözümlerin tartışılması ve kırsal turizmin uygulanabilirliğine yönelik potansiyelin sorgulanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda hem proje ile ilgili bir bilgilendirme yapılmış hem de hızlı kırsal değerlendirme yapılmıştır.