2018-09-20

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!Namık Kemal Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Üçüncü Bölüm’de (Sınavlara İlişkin Esaslar)

“Madde 16 (5) (Değişik:RG-17/8/2016-29804) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce almış, devam şartını sağlamış ve derse son açıldığı dönemde kayıt yaptırmış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.” denilmektedir.

 

06.02.2019 tarihinde yapılacak olan Güz Dönemi Tek Ders Sınavına girebilmek için 2018-2019 Güz Dönemi Ders Kaydınızı, Bahar Dönemi sonunda Güz Dönemine ait bir dersten Tek Ders Sınavına kaldıysanız Güz Dönemi Tek Ders Sınavına girebilmek için 2017-2018 Güz Dönemi Ders Kaydınızı yaptırmış olmalısınız.

ÖĞRENCİLERİMİZE İLANEN DUYURULUR.