Şarköy Meslek Yüksekokulu

                                                                                        

             Öğr.Gör.Dr. Burcu ÖZTÜRK                                       Öğr.Gör Sinem AKMAN

 

Müdür Yardımcıları Görev Dağılımları

Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Sinem AKMAN

Eğitim-Öğretim

Eğitim-Öğretim

Stratejik Plan ve Faaliyet Raporları

Kalite Akreditasyon

Staj

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Ders Kataloğu

Mezuniyet Koordinasyon

Bilimsel Sempozyum, Konferans ve Seminerler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler

Burs

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler

Bilimsel Faaliyet Uygulama Alanları ve Laboratuvarlar

Atölyeler

Üniversite-Sanayi İlişkileri

Erasmus ve Farabi