2011-10-18

Yeniz Zelanda Dogu Teknolojisi Enstitüsü DEKANININ OKULUMUZA ZİYARETİ13.10.2011 tarihinde Yeni Zelanda Doğu Teknoloji Enstitüsü (Eastern Institute of Technology)dekanı Ian Ritchie Şarap Üretim Teknolojisi, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Seracılık programı öğrencilerini Yeni Zelanda’da lisans tamamlama ve Yeni Zelanda’daki bağlar ve şarap üretimi konularında okul müdürümüz Yrd.Doç. Elman Bahar, Öğr. Gör. Gönül Akgül ve Öğr. Gör. Buket Serin Orhan’ın da katıldığı bir toplantıda bilgilendirdi. Ayrıca Ian Ritchie ve beraberindekiler okulumuzun mahsen,şarap laboratuarı ve şaraphanesini de ziyaret ettiler ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar.