2014-05-20

İş Arama Becerileri Hizmetleri Semineri15.05.2014 Tarihinde , Yüksekokulumuz konfersan salonunda kurum iş ve meslek danışmanı Numan YAZIT tarafından , İş arama becerileri hizmetleri kapsamında öğrenncilerimize yönelik sunum gerçekleştirilmiştir.İş kurumu hizmetlerinin tanımı, Meslek nedir ? ,Yanlış meslek seçiminin sonuçları , Meslek seçiminin önemi , Meslek seçimini etkileyen faktörler, Uygun meslek seçimin önemi gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.